Best Telecom

ໂປຣໂມຊັ່ນ ສຸດພິເສດ! ປີໃໝ່ລາວນີ້

ໂປຣໂມຊັ່ນ ສຸດພິເສດ!📣 ປີໃໝ່ລາວນີ້
ຈ່າຍພຽງ 3.700.000 ກີບ ທ່ານກໍ່ສາມາເປັນເຈົ້າຂອງ Galaxy S22 Ultra 512GB ໄດ້ແລ້ວ! ວ້າວ…!😮 ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບ:
☑️ ເບີງາມໆຈາກເບສ ມູນຄ່າ 1.000.000 ກີບ
☑️ ພ້ອມກັບໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ຟຣີ 50GB ທຸກເດືອນ
ດີແບບນີ້ຟ້າວມາຈັບຈອງເປັນເຈົ້າຂອງເດີ້ ສິນຄ້າມີຈຳນວນຈຳກັດ!
ສົນໃຈຈັບຈອງໂທເລີຍ:​ 020 8895 9989, 8890 1167
ໝາຍເຫດ* ໂປຣໂມຊັ່ນນີ້ ສຳລັບລູກຄ້າ ເບສ ເທເລຄອມ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ເບສ ເທເລຄອມ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ!