Best Telecom

Author: Sam Hommany

ແຈ້ງການ ພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ແຈ້ງການ ເຖິງລູກຄ້າ ເບສ ເທເລຄອມທີ່ນັບຖື ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ສູນບໍລິການພວກເຮົາຈະໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2022 ແລະ ຈະໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນວັນ ພຸດ ທີ 9 ມີນາ 2022 ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ວຍ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 1833 #besttelecomlaos #internationnalwomen‘sday #ວັນແມ່ຍິງສາກົນ

Read more