Best Telecom

ພາບຄົມແຈ້ງ ຈັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ລາຄາສຸດຄຸ້ມ!

ພາບຄົມແຈ້ງ ຈັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ລາຄາສຸດຄຸ້ມ! ກັບ Samsung Galaxy A23 ໂປຣໜັ 💥
ຈ່າຍພຽງ 3.5xx.xxx ກີບເທົ່ານັ້ນ, ຈາກລາຄາປົກກະຕິ 4.3xx.xxx ກີບ ຮີບຟ້າວມາຈັບຈອງເດີ້‼‼
Also get this for free 👇
✔ຄັນຮົ່ມ Samsung
✔ ເບີມືຖືຫຼັກ 8 ມູນຄ່າ 1.000.000 ກີບ
✔ ຮັບອິນເຕີເນັດ 20 GB/ ເດືອນ
☎️ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 8895 9989, 020 8890 1167
ຈອງດ່ວນ‼ ສະເພາະນະຄອນຫຼວງເທົ່ານັ້ນ