Best Telecom

ແຈ້ງການ ພັກວັນແມ່ຍິງສາກົນ

💥ແຈ້ງການ💥 ເຖິງລູກຄ້າ ເບສ ເທເລຄອມທີ່ນັບຖື ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ສູນບໍລິການພວກເຮົາຈະໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2022 ແລະ ຈະໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິໃນວັນ ພຸດ ທີ 9 ມີນາ 2022
ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກດ້ວຍ
☎️ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 1833
#besttelecomlaos
#internationnalwomen‘sday
#ວັນແມ່ຍິງສາກົນ