Best Telecom

Category: Career

ພະນັກງານ ຮັບສາຍ

 ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອມ ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ພະນັກງານ ຮັບສາຍ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສາມາດສະໝັກໂດຍສົ່ງ CV ເຂົ້າມາໄດ້ທີ່:  recruitment@besttelecom.la  ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 021 844 287

Read more

promoter and freelancer

ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອມ ກຳລັງຫາ promoter ແລະ freelancer ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້ ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຮົາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມໂທ: 020 8880 1322, 020 8851 6851

Read more