Best Telecom

Author: Sam Hommany

ໂປຣໂມຊັ່ນ ສຸດພິເສດ! ປີໃໝ່ລາວນີ້

ໂປຣໂມຊັ່ນ ສຸດພິເສດ! ປີໃໝ່ລາວນີ້ ຈ່າຍພຽງ 3.700.000 ກີບ ທ່ານກໍ່ສາມາເປັນເຈົ້າຂອງ Galaxy S22 Ultra 512GB ໄດ້ແລ້ວ! ວ້າວ…! ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບ: ເບີງາມໆຈາກເບສ ມູນຄ່າ 1.000.000 ກີບ ພ້ອມກັບໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ຟຣີ 50GB ທຸກເດືອນ ດີແບບນີ້ຟ້າວມາຈັບຈອງເປັນເຈົ້າຂອງເດີ້ ສິນຄ້າມີຈຳນວນຈຳກັດ! […]

Read more

ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຝ່າຍຂາຍ

ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອນ ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ຝ່າຍຂາຍ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້: ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຫຼັກ: • ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮ່ວມມືເພື່ອປິດການຂາຍ. • ຕິດຕໍ່, ປະສານງານ, ຕິດຕາມ, ນັດພົບເພື່ອສ້າງສາຍສຳພັນກັບກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. • ຊອກຫາ ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. • […]

Read more