Best Telecom

ພະນັກງານ ຮັບສາຍ

🙏🏻 ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອມ ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ພະນັກງານ ຮັບສາຍ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.
ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສາມາດສະໝັກໂດຍສົ່ງ CV ເຂົ້າມາໄດ້ທີ່:
📧 recruitment@besttelecom.la
🤙🏻 ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 021 844 287