Best Telecom

Category: ອາຊີບ

ພະນັກງານ ຮັບສາຍ

 ສະບາຍດີຕອນນີ້ ເບສ ເທເລຄອມ ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ພະນັກງານ ຮັບສາຍ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສາມາດສະໝັກໂດຍສົ່ງ CV ເຂົ້າມາໄດ້ທີ່:  recruitment@besttelecom.la  ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 021 844 287

ອ່ານເພີ່ມ