Best Telecom

ສູນຮັບຝາກຂໍ້ມູນ (Data Center)

ສູນຮັບຝາກຂໍ້ມູນ (Data Center) ແມ່ນຫຍັງ?

Data Center ຄືຫ້ອງທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອເປັນທີ່ພັກຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນ ໄອທີຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ Server ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອຸປະກອນ Web Hosting, Super computer ລວມໄປເຖິງ Switches/ Router ຫ້ອງ Data Center ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບ ກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Server ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນມີອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານ ແລະ ມີຄວາມປິດລັບ ປອດໄຟໃນລະດັບສາກົນ.

ມາດຕະຖານຂອງສູນຝາກຂໍ້ມູນ

 1. ບໍລິການ ສູນຝາກຂໍ້ມູນ
 2. ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ ລະບົບ GND

ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ

 1. ໝໍ້ໄຟ ສໍາຮອງຈໍານວນ 2 ຊຸດ
 2. ລະບົບຈຸດຜັກໄຟຟ້າ
 3. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂະໜາດ 500KVA ຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ
 4. ຈັກປັ່ນໄຟ ຈໍານວນ 2 ເຄື່ອງ
 5. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບແອເຢັນ

ລະບົບຄວບຄຸມຈໍ Monitor ແລະ Access Control / CCTV ການເຝົ້າລະວັງ

 1. ລະບົບຄວາມປອດໄພ CCTV ປະຈຳຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 2. ລະບົບກວດກາຄວາມປອດໄຟ
 3. ລະບົບລ໋ອກປະຕູທາງເຂົ້າອອກ
 4. ລະບົບແຈ້ງເຕືອນອັກຄີໄພ
 5. ລະບົບແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ

ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ

ເບສເທເລຄອມ ມີລະບົບສູນຮັບຟາກຂໍ້ມູນ (Datar Center) ເພື່ອຮັບຝາກອຸປະກອນໄອທີ ທຸກປະເພດເຊັ່ນ: ລະບົບ Server Web Hosting ແລະ ອຸປະກອນໄອທີຕ່າງໆ . ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກລະບົບອຸປະກອນເຄື່ອງຂອງທ່ານ, ປະຍັດເວລາ ແລະ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ,ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍ່ສາມາດຝາກນໍາພວກເຮົາໄດ້, ເບສເທເລຄອມ ມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການທ່ານ ມີຄວາມປິດລັບປອດໄພສູງ ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ, ການປ່ອຍກ໊າສອົກຊີຕໍ່າບໍ່ກະທົບກັບສະພາບເວດລ້ອມ.

ອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມລາຍລະອຽດຂອງຫ້ອງ(Data Center)

 1. ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ
 2. ໝໍ້ໄຟ ສໍາຮອງຈໍານວນ 2 ຊຸດ
 3. ຈັກປັ່ນໄຟ ຈໍານວນ 2 ເຄື່ອງ
 4. ຂະໜາດໝໍ້ແປງ 500KV 2 ເຄື່ອງ (ນໍາໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າມາຈາກ 2 ສະຖານີ)
 5. ລະບົບແອທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ດູດຄວາມຊຸ່ມອອກ
 6. ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ເຂົ້າ-ອອກຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 7. ມີລະບົບຄຸມຈໍ Monitor ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 8. ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ທັນສະໄໝ CCTV ສາມາດບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆໄດ້ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ
 9. ມີລະບົບລ໋ອກປະຕູທີ່ທັນສະໄໝ
 10. ມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນອັກຄິໄຟ

ທາງ ເບສເທເລຄອມ ຍັງມີລະບົບສາຍສົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຫ້ອງ DATA ຂອງ ເບສ ຫາ ຫ້ອງການລູກຄ້າໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສ້ອມແປງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833